จากการที่ได้ ใช้บริการของสินแมกซ์มา ทางบริษัทเขาให้บริการได้ดีมาก ส่งเจ้าที่เข้ามาแก้ไขให้เราทันทีที่เกิดปัญหา เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้เราได้ทุกครั้ง บริการดีมากครับ