ผู้ที่เราต้องพึ่งพาเสมอๆ ความจริงก็อยู่ใกล้ๆเรา เช่น งานกลึง-กัด-เจียรนัย งานเชื่อมต่อ ชุบผิว งานซ่อมมอเตอร์ งานเดินท่อ ฯลฯ พันธมิตรเหล่านี้ ล้วนต้องรู้ใจ รู้ความต้องการของเรา รู้ความสำคัญของชิ้นงานแต่ละส่วน และสามารถเร่งงานให้เราได้ เขาเหล่านี้ จึงเป็นอีกพันธมิตรหนึ่งที่สำคัญของเราครับ […]