Khun Yuth

ผมได้รับความรู้ คำแนะนำดีๆ มากมายจาก ทีมช่างสิรินแม็กซ์ ทำให้รู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเอง ไม่ต้องจ้างซ่อมบำรุงเป็นรายเดือน เหมือนที่ผ่านมา นับเป็นประโยชน์แก่บริษัทมากครับ